Rada Programowa

Rada Programowa jest ciałem doradczym Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network.


W skład Rady Programowej wchodzą inicjatorki i założycielki PWGN oraz osoby reprezentujące władze Organizacji Partnerskich z całego świata.  Do Rady Programowej zapraszamy osoby - niezależnie od rodzaju członkostwa w PWGN, które swoim autorytetem, osobowością, wiedzą i mądrością, doświadczeniem i kontaktami wniosą cenny wkład w rozwój Stowarzyszenia w kraju i poza granicami oraz realizację jego celów.


Aktualny skład Rady Programowej (w porządku alfabetycznym):
 

informacja wkrótce zostanie zamieszczonadrukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki