Maria Skłodowska_Curie - Patronką PWGN

Maria Skłodowskiej-Curie jest Patronką Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network

Członkinie Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network uznają, że największym i najszlachetniejszym przykładem i wzorem dla współczesnych kobiet, w szczególności kobiet polskich działających aktywnie w życiu zawodowym w Polsce i innych krajach świata jest Maria Skłodowska-Curie.  Jest najwybitniejszą, najbardziej inspirującą i dającą natchnienie do podejmowania działania, kobietą.

Maria, urodzona 7 listopada 1867 jest jedyną kobietą, która otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla i jest matką innej noblistki; córki Ireny Joliot-Curie. Jest jedyną osobą w historii uhonorowaną Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych, pierwszą kobietą w historii, która zdała egzaminy wstępne na wydział Matematyczno-Przyrodniczy Sorbony (z bardzo dobrą lokatą), pierwszą, która otrzymała stopień doktora fizyki, pierwszą, która została profesorem na Sorbonie, w końcu pierwszą, która została pochowana pod kopułą paryskiego Panteonu. Kobieta o niezwykłej sile ducha, pasji i odwadze, łamiąca stereotypy w nauce i w życiu. Postać wyjątkowa, wzór niezłomności i dążenia do celu.  Swe siły i swój czas dzieliła między naukę, pracę badawczą, obowiązki rodzinne, macierzyństwo, działalność  dobroczynną, charytatywną i społeczną. Odkrycia Noblistki w ciągu 100 lat otworzyły nowe drogi w nauce, zapoczątkowały radiochemię, chemię radiacyjną, chemię jądrową, stworzyły szanse walki z rakiem. Polka, patriotka, gorąca  orędowniczka polskiej sprawy na rzecz wybudowania i wyposażenia dla Polaków Instytutu Radowego w Warszawie, placówki bliźniaczej do tej, którą stworzyła w Paryżu.

Maria Skłodowska-Curie jest wzorem nowoczesności i przywiązania do tradycji, otwartego umysłu i niezwykłej pracowitości, zaradności i umiejętności łączenia obowiązków związanych z macierzyństwem i intensywnej pracy naukowo-badawczej. Precyzyjnie łączyła wszystkie swoje obowiązki i poziomy odpowiedzialności – naukowca, badacza, matki, żony, społecznika,
patriotki – tak jak czynią to współczesne kobiety.

Wybierając Marię Skłodowską-Curie za  Patronkę Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network, my, członkinie Stowarzyszenia, utożsamiamy  się z wartościami, które wyznawała i praktykowała całym swoim życiem, pamiętając, że tak znakomity wzór jest jednocześnie zobowiązaniem.


Grobowiec Marii Skłodowskiej-Curie w paryskim Panteonie

Grobowiec Marii Skłodowskiej-Curie w paryskim Panteoniedrukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki