Pakiet korzyści

          PWGN przygotowało dla swoich pakiet korzyści dla swoich Członkiń/Członków:

 1. Prawo do czynnego i biernego  uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia (tylko w przypadku członkostwa zwyczajnego).
 2. Prawo do zgłaszania kandydatów do władz.
 3. Prawo  do przedkładania postulatów, wniosków i opinii, zgłaszania inicjatyw w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Prawo do posługiwania się tytułem Członkini/Członek PWGN.
 5. Prawo do wykorzystania logotypu PWGN w materiałach wizerunkowych i reklamowych.
 6. Prawo do zniżki w opłatach w przypadku imprez odpłatnych,  organizowanych przez PWGN:

              do zniżki uprawnia co najmniej 3-miesięczne członkostwo, w przypadku imprez krajowych oraz co    

              najmniej roczne członkostwo, w przypadku imprez zagranicznych.

 1. Możliwość promocji własnych kompetencji, umiejętności, osiągnięć i działalności firm na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz podczas imprez, organizowanych przez PWGN.
 2. Przynależność do profesjonalnej społeczności z całego świata, połączonej wspólnym celem budowy wizerunku Polski w świecie.
 3. Rozwój kontaktów zawodowych; biznesowych, naukowych, kulturalnych i politycznych  wśród Polaków mieszkających w różnych krajach świata.
 4. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na konferencjach, spotkaniach organizowanych przez PWGN.
 5. Dostęp do informacji oraz możliwość udziału w imprezach lokalnych, organizowanych  przez Organizacje Stowarzyszone w PWGN na  całym świecie.

 

 drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki