Dołącz do PWGN


Do członkostwa w Stowarzyszeniu Polish Women`s Global Network zapraszamy:

Polki – przedsiębiorczynie, zajmujące kierownicze stanowiska, kobiety naukowców, kobiety – twórczynie z szeroko pojętej kultury i sztuki ,  kobiety zajmujące eksponowane stanowiska w polityce, kobiety mediów, dziennikarki -ze wszystkich krajów świata, które działalnością zawodową i profesjonalizmem wnoszą istotny wkład w rozwój dziedzin, którymi się zajmują i poprzez to wpływają na wizerunek Polaków i Polski w świecie,

Cudzoziemki – aktywne zawodowo profesjonalistki, które z różnych powodów darzą szacunkiem Polskę  i Polaków oraz chciałyby przyczyniać się do budowy i umacniania dobrego wizerunku Polski w świecie,

 oraz

jako członków wspierających:

wszystkie osoby  z kraju i zagranicy – niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, które
swoimi  osiągnięciami, działalnością zawodową i społeczną,  chcą i mogą, wnosić swoją wiedzę i doświadczenie oraz aktywne wsparcie w rozwoju i realizacji najważniejszego celu Stowarzyszenia, jakim jest budowa dobrego wizerunku Polski i Polaków w świecie,

wszystkie organizacje, instytucje, firmy, niezależnie od formy prawnej i miejsca działalności, które identyfikują się z celami PWGN, chcą i mogą wnosić swoją wiedzę i doświadczenie oraz aktywne wsparcie na rzecz budowy i wzmacniania dobrego wizerunku Polski w świecie. 


Jeśli chcesz dołączyć do Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network to:

       1. Prosimy o uważne przeczytanie  Statutu PWGN (w szczególności celów dla jakich zostało powołane).   

      2. Wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie drogą elektroniczną w formie scanu na adres:

          pwgn@pwgn.org

         lub pocztą tradycyjną na adres PWGN (podany w sekcji „Kontakt”).
 

        Jeśli jesteś wprowadzona/y  do PWGN przez osoby, które należą do PWGN, proszę wpisać na

        formularzu. Jeśli nie; prosimy o kontakt e-mailowy z PWGN   w celu bezpośredniego ustalenia formy

        rekomendacji.

       Funkcjonowanie Stowarzyszenia jest możliwe dzięki pracy wolontariackiej oraz składom członkowskim.     

       Wysokość składki można zadeklarować na formularzu zgłoszeniowym (poprzez wybranie jednej z

       proponowanych kwot ). Wynosi od 5 do 10 zł miesięcznie - (lub równowartość w zł. od 2 do 4 USD

       miesięcznie.

       Pobierz formularz zgłoszenia – dla osób indywidualnych:

       Formularz  w pliku WORD

       Formularz  w pliku PDF

     

       Pobierz  formularz zgłoszenia – dla organizacji, instytucji (wkrótce)  drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki