Polacy i osoby polskiego pochodzenia - naukowcy i wynalazcy - współczesność

--------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

STEPHANIE LOUISE KWOLEK (1923 – 2014) - odkryła materiał na kamizelki kuloodporne.

Stephanie Louise Kwolek to amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia. Jej rodzice John Kwolek (zniekształcona forma „Chwałek”) i Nellie Zajdel Kwolek wyemigrowali z Polski do amerykańskiej Pensylwanii. Stephanie uczyła się w katolickiej szkole w New Kensington, prowadzonej przez zakonnice. W 1946 r. ukończyła chemię w Margaret Carnegie College na Carnegie Mellon University Jej marzeniem były studia medyczne ale z powodów materialnych zatrudniła się jako chemik eksperymentalny w firmie DuPont, gdzie specjalizowała się w niskotemperaturowych procesach tworzenia polikondensatów. Zespół badawczy którym kierowała w 1964 r. stworzył kevlar; lekki i pię­cio­krot­nie wy­trzy­mal­szy od stali. Kevlar jest odporny na ścieranie, korozję i ogień i  jest głównym składnikiem w produkcji kamizelek kuloodpornych, bezcennych dla żołnierzy, policjantów i cywili. Ponadto, kevlar jest wykorzystywany w wielu innych produktach, w tym do produkcji nart, kasków ochronnych,  kabli i sprzętu turystycznego.

Była posiadaczką 17 patentów amerykańskich.  

Stephanie Kwolek otrzymała takie prestiżowe wyróżnienia jak Kilby Award, National Medal of Technology oraz nagrodę Lemelson-MIT całokształt twórczości.

Źródło:   www.famousscientists.org

--------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

HENRYK MAGNUSKI (1909 – 1978) -  twórca wal­kie–tal­kie

Henryk Magnuski  urodził się w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum oraz studia na Politechnice Warszawskiej.                W 1934 r. rozpoczął pracę w Państwowych zakładach Tele i Radiotechnicznych. W 1939 r. tuż przed wybuchem II wojny światowej został wysłany do Nowego Jorku. Wybuch wojny uniemożliwił mu powrót do kraju. Podjął pracę w Motoroli (wówczas pod nazwą Galvin Manufacturing Corporation). Zo­stał tam jed­nym z naj­bar­dziej ce­nio­nych in­ży­nie­rów i opracował m.​in. projekt radia Walkie-Talkie Motoroli  SCR – 300 powszechnie używanego przez najniższe szczeble dowodzenia amerykańskich sił zbrojnych w Europie, a także na Pacyfiku. Przez blisko dwa lata – od 1943 roku do końca wojny – firma Motorola wyprodukowała 43 tys. urządzeń. Urządzenie ważyło 17 kg i miało zasięg 15 km.  Magnuski zmarł w Glenview, w stanie Illinois.

Od „walkie-talkie” Magnuskiego do współczesnej komórki droga była bardzo daleka, ale nie ulega wątpliwości, że był on jednym z pionierów łączności bezprzewodowej i postawił pierwszy krok na drodze do współczesnego telefonu komórkowego.

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/

 


--------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

PROF. WIESŁAW  L. NOWIŃSKI, - światowej sławy naukowiec, innowator, przedsiębiorca, pionier i wizjoner, twórca komputerowych, trójwymiarowych ludzkich atlasów mózgu.

Badania profesora Nowińskiego obejmują atlasy mózgu, udary, głęboką stymulację mózgu, neuroinformatykę, przetwarzanie obrazów medycznych, rzeczywistość wirtualną, diagnostyki i leczenia wspomaganie komputerowe diagnostyki i leczenia oraz  przyszłe kierunki w radiologii komputerowej i chirurgii. He has 535 publications, filed 51 patent applications (32 already granted, 15 in US), and developed with his team 34 brain atlas products used worldwide in neurosurgery, neuroradiology, neurology, brain mapping, and neuroeducation. Jest autorem ponad 535 publikacji. Posiada 51 patentów, z czego 15 w USA. Opracował  34 atlasy mózgu,  stosowane  na całym świecie, w neurochirurgii, neurologii, w mapowaniu mózgu i neuroedukacji. Elektroniczne atlasy mózgu opracowane przez Nowińskiego są stosowane i wykorzystywane  w ponad 1500 jednostkach neurochirurgii i szpitalach  i dalej rozpowszechniane na całym świecie przez wiodące firmy, w tym firmy Medtronic, Brainlab i Elekta.

Atlasy zostały rozdystrybuowane do ponad 7500 klinik i instytucji medycznych na całym świecie. Wersja na iPad jest wprowadzana so szkół medycznych na świecie.

Nowiński, absolwent Elektroniki na Politechnicei Warszawskiej, pracował w Polskiej Akademii Nauk nad współbieżną rekonstrukcją obrazów w tomografii komputerowej a od 1991 roku mieszka i pracuje w Agency for Science, Technology and Research  w Singapurze, prace nad komputerowymi atlasami mózgu rozpoczął pod koniec lat 70. XX wieku. Ponieważ istniejące wówczas atlasy medycyny, zawierały  niedokładne zdjęcia mózgu,  rozpoczął więc pracę nad zintegrowanym, trójwymiarowym atlasem, który miał pomóc lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu chorób mózgu. Profesorowi, jako pierwszemu udało się przenieść w trzeci wymiar atlasy anatomiczne mózgu i przygotować je na potrzeby praktyki klinicznej.

Z pomocą mapy 3D mózgu można łatwiej rozpoznać chore obszary mózgu i z maksymalną dokładnością określić miejsca odchyleń od normy a także naprowadzić neurochirurgów na miejsce, w którym należy umieścić elektrody, by przeprowadzić głęboką stymulację mózgu.

Profesor Wiesław Niwiński w uznaniu za swoje badania otrzymał od 1986 roku ponad 42 nagród i wyróżnień, w tym wiele prestiżowych, jak Magna Cum Laude (Oscar) z radiologicznej Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej w 2009 r. i 2004 r.; Magna Cum Laude z Europejskiego Kongresu Radiologicznego w 2000 roku z wyróżnieniem w 2014, 2012, 2008 i 1997, oraz z wyróżnieniem w roku 2009 i 2005 od Amerykańskiego Towarzystwa Neuroradiologii; and Highly commended in 2013 (in medical book category) from British Medical Association. i wyróżnienie w 2013 roku (w kategorii książki medycznej) z brytyjskiego Medical Association.  Otrzymał tytuł pioniera w dziedzinie medycyny z USA w 2013 roku.  Prof. Nowiński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Zasługi od Prezydenta RP w 2005 roku.

Źródło:  http://www.wieslawnowinski.com/  (informacje i zdjęcie),

http://pl.wikipedia.org/

--------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

PROF. HILARY KOPROWSKI  (1916 – 2013) – światowej sławy wirusolog i immunolog, wybitny lekarz i naukowiec.

Prof. Hilary Koprowski był twórcą pierwszej na świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.
Urodził się w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w konserwatorium muzycznym w Warszawie oraz w Akademii Św. Cecylii w Rzymie. Od 1939 roku mieszkał poza Polską, od 1944 w USA.

W 1957 r. uzyskał tytuł Professor of Research Medicine University of Pennsylvania a także Professor of Microbiology Faculty of Arts and Science tej samej uczelni.

Od 1957 r. przez 35 lat kierował The Wistar Institute of Anatomy and Biology w Filadelfii, z którego uczynił jeden z najbardziej
cenionych na świecie ośrodków podstawowych studiów biologicznych i medycznych, w dziedzinie biologii komórek i pokrewnych dziedzin wiedzy.

W roku 1992 został Profesorem Departament of Microbiology and Immunology oraz Dyrektorem Center of Neurovirology and Biotechnology Foundation Laboratories przy Thomas Jefferson University w Filadelfii.

W 1989 r. Profesor Koprowski założył Fundację Koprowskich, której celem jest wspieranie nauki Polskiej w zakresie badan podstawowych, biologicznych I medycznych.  Dzięki stypendium wielu młodych naukowców z Polski odbyło staże w czołowych instytutach badawczych w USA.

Dzięki niemu  w 1959 r. trafiło do Polski wiele milionów dawek rewolucyjnej szczepionki przeciw poliomyelitis,
co skutecznie wyeliminowało chorobę Heinego-Medina w naszym kraju.

Jest twórcą wybitnych dzieł naukowych i podręczników, Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 850 publikacji.  Był członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (w tym Polskiej Akademii Nauk), doktorem honoris causa wielu uczelni wyższych w Polsce i za granicą oraz laureatem wielu nagród za działalność naukową. Jest również autorem utworów muzycznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_Koprowski

 zdjęcie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2007.09.16._Hilary_Koprowski_by_Kubik_01.JPG

     --------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

STEFAN KUDELSKI
(1929 – 2013)  - wynalazca pierwszego przenośnego magnetofonu profesjonalnego Nagra

 Stefan Kudelski urodził się w Warszawie. Z powodu wybuchu II wojny światowej wyemigrował z rodzicami za granicę. Przez Węgry, dotarli do południowej Francji. Po inwazji niemieckiej na Francję znaleźli się na terenach administrowanych przez rząd Vichy. Ojciec Kudelskiego, jako oficer polski w służbie czynnej brał udział we francuskim ruchu oporu, ale po wykryciu przez Niemców miejscowej siatki, po raz kolejny musiał uciekać wraz z rodziną, tym razem do Szwajcarii. Za swoje zasługi oboje rodzice Kudelskiego uhonorowani zostali francuskim Krzyżem Wojennym.

W Szwajcarii młody Kudelski podjął naukę w szkole średniej Ecole Florimont w Genewie i jeszcze przed jej ukończeniem poważnie zainteresował się techniką i elektroniką. W 1951 roku zbudował pierwszy przenośny profesjonalny magnetofon  Nagrę, który był później wykorzystywany przez reporterów radiowych, telewizyjnych i studia filmowe na całym świecie. Założona przez Stefana Kudelskiego w latach pięćdziesiątych  firma funkcjonuje do dziś i jest liczącym się na rynku przedsiębiorstwem. Produkuje m.in. najwyższej klasy rejestratory dźwięku, dekodery telewizji cyfrowej (w branży tej firmy Kudelskiego mają 40% udział w rynku), wzmacniacze elektroakustyczne, urządzenia elektroniczne klasy zarówno profesjonalnej jak i najwyższej hi-fi.

Uhonorowany licznymi nagrodami, m.in. był laureatem dwóch Oscarów (Nagrodę za Zasługi - Award of Merit w 1978 roku i honorową nagrodę Gordona E. Sawyera w 1990 roku) i dwóch innych nagród naukowo-technicznych amerykańskiej Akademii Filmowej. Uhonorowano go także dwiema nagrodami "Emmy".   W !986 r. otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie (EPFL).

W roku 1998  znalazł się wśród 100 największych geniuszy Szwajcarii (Gent Suisses, 1998).

Źródło: www.nagra.com, www.onet.pl


      --------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

 GRZEGORZ WCISŁOwynalazca domowej elektrowni

Grzegorz Wcisło -Małopolskie Centrum Odnawialnych Energii „BioEnergia” jest autorem nowatorskiego, unikatowego, polskiego urządzenia produkującego prąd elektryczny.

Bio-Hydrogen jest generatorem służącym do produkcji energii elektrycznej, napędzanym biopaliwami i może dostarczać prąd do indywidualnych domów, firm, lub domków kempingowych. Wynalazca tłumaczy:  „Innowacją jest cały zespół rozwiązań: ogniwa paliwowe, reformery oraz innych pomocniczych urządzeń i technologii, które w sumie pozwalają na produkcję energii elektrycznej przy zerowej emisji dwutlenku węgla. Produktem ubocznym, zamiast spalin, jest tu woda. Takie urządzenie,
wielkości lodówki, w ciągu kilku lat będzie mógł kupić każdy, kto zechce uniezależnić się od dostaw prądu z sieci”. Ponadto jak mówi Grzegorz Wcisło, koszty wytwarzania energii zamkną się w ok. 30 procentach obecnych kosztów.
Urządzenie pracuje cicho, uniezależnia od dostawców energii i ich sieci, może stać w mieszkaniu, piwnicy itp. Docelowo urządzenia te będą produkować prąd także z gazu ziemnego, tak, żeby prąd mógł produkować każdy, kogo dom
wyposażony jest w instalację gazową.

Technologia została doceniona przez organizatorów wystawy BRUSSELS INNOVA 2012, gdzie jury przyznało jej jeden ze złotych medali, natomiast Światowa Organizacja Własności Intelektualnej OMPI uznała przedmiotowy wynalazek za najlepszy przyznając GRAND PRIX.

http://technowinki.onet.pl/biznes/polacy-opracowali-nowatorskie-urzadzenie,1,5331173,artykul.html

      --------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

SŁAWOMIR TUŁACZYK (ur. 1966) - ma swój lodowiec

Dr Sławomi Tułaczyk  - polski geograf, geomorfolog i glacjolog, autor i współautor licznych prac naukowych. Studiował na Wydziale Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz dalej na Uniwersytecie Północnego Illinois, w Kalifornijskim
Instytucie Technologicznym. Od 1999 r. jest pracownikiem naukowym (w stopniu profesora) na Uniwersytecie Kalifornijskim. Prowadzi badania lądolodu na Antarktydzie, Grenlandii i Islandii, współorganizując i uczestnicząc w wyprawach na
Antarktydę.  Jest autorem wielu publikacji naukowych.

W 2006 r. Advisory Committee on Antarctic Names (US-ACAN) w uznaniu zasług za wkład w badania
naukowe nadał jednemu z lodowców w Górach Ellsworhta, najwyższym paśmie górskim
na Antarktydzie, nazwę „Tulaczyk Glacier”

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Slawomir_Tulaczyk

----------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------
 
JAN SZOPA-SK
Ó
RKOWSKI -  odkrywca niezwykłych zastosowań lnu w medycynie

Prof. Jan Szopa-Skórkowski, biotechnolog z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego jest  autorem odkryć niezwykłych właściwości   genetycznie modyfikowanego lnu w leczeniu  ciężko gojących się ran. Opatrunki z lnu mają właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i  przeciwbólowe i mogą rewolucjonizować rynek medyczny.  Plastry - opatrunki z grubo tkanego lnu, wzbogaconego genetycznie w substancje, leczą przewlekłe, trudno gojące się rany, wobec których medycyna często jest bezsilna np. owrzodzenia żylakowe.

Takich opatrunków, o tak skutecznym działaniu w leczeniu, nie było dotąd na świecie. Gdyby nie ingerencja genetyczna, uzyskanie takich efektów byłoby niemożliwe – tłumaczą naukowcy pracujący z Profesorem.  

Opracowanie w którym porównano  wiele opatrunków i z którego wynika, że nie ma na świecie nic lepszego do leczenia ciężkich przewlekłych ran i odleżyn niż opatrunki prof. Jan Szopy-Skórkowskiego, opublikował Journal of American Academy of Dermatology.

Opracowane we Wrocławiu preparaty już wykorzystują Amerykanie.  Półprodukty uzyskiwane z lnu takie jak: włókna, paździerze, olej, wytłoki są bazą dla wielu innowacyjnych produktów :  Lenplast, Linżel, Oilactive.  Właśnie dzięki modyfikacji genetycznej, wyprodukowano również olej z lnu, który przeciwdziała miażdżycy.  Prowadzone są prace nad stworzeniem alternatywnego antybiotyku oraz innych lnianych suplementów.

Bioprodukty na bazie lnu prof. Jana Szopy-Skórkowskiego otrzymały najwięcej nagród, w tym Złoty Medal na  61. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2012".

Prof. Jan Szapa-Skórkowski  wkłada ogromnie dużo sił i energii, aby wdrożyć wynalezione preparaty do masowej produkcji w Polsce (a nie w innym kraju, mimo zainteresowania). Tymczasem, aby pomagać  chorym, założył Fundację Linum.

 Źródło i więcej informacji na stronach Fundacji Linum:  http://www.leczenielnem.pl/

 ----------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

AGNIESZKA ZALEWSKA - przewodniczącą Rady CERN-u

Prof. Agnieszka Zalewska została przewodniczącą Rady CERN, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Jest pierwszą kobietą, która objęła tę prestiżową funkcję i pierwszym przewodniczącym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie została wybrana na przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Funkcję tę będzie pełnić od 1 stycznia 2013r.

Prof. Agnieszka Zalewska jest specjalistką w dziedzinie fizyki wysokich energii, badaczką neutrin i ciemnej materii. Od lat uczestniczyła w badaniach prowadzonych w CERN oraz działała w komitetach tej organizacji. Od 2010 r. była naukowym przedstawicielem Polski w Radzie CERN. 

Kandydaturę prof. Zalewskiej na Przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN pod Genewą - największego na świecie laboratorium fizyki cząstek - zgłosiły wspólnie Polska, Belgia, Węgry i Czechy.

Prof. Agnieszka Zalewska była wśród czworga kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego Rady CERN. Oprócz niej kandydował też prof. Roberto Petronzio, fizyk z Uniwersytetu Rzymskiego Tor Vergata, zgłoszony przez Włochy. Inny z kandydatów, prof. Jos Engelen, zgłoszony przez delegację duńską i brytyjską, był w przeszłości m.in. dyrektorem naukowym CERN, obecnie stoi na czele holenderskiej organizacji badań naukowych (Netherlands Organization for Scientific Research). Z kolei dr Bjorn Jacobson, kandydat zgłoszony przez Norwegię, jest doradcą Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych. W sierpniu kandydaci przedstawili swój plan rozwoju CERN i realizowanych tam badań.

Istniejący od 1954 r. ośrodek badawczy CERN był pierwszą wspólną europejską inicjatywą, która stała się wzorem we współpracy międzynarodowej. Do CERN należy dziś 20 europejskich państw. W laboratoryjnym kompleksie na granicy Francji i Szwajcarii pracuje ponad osiem tysięcy naukowców, techników, inżynierów i pracowników administracji, reprezentują 80 różnych narodowości. Wśród nich jest ponad 230 naukowców i inżynierów z Polski. Tylko w uruchomieniu Wielkiego Zderzacza Hadronów w ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyło ponad stu Polaków. Do największych osiągnięć CERN należy m.in. odkrycie prądów neutralnych czy wynalezienie stron www. 4 lipca 2012 roku uczeni z ośrodka pod Genewą ogłosili kolejny naukowy przełom - zidentyfikowali nową cząstkę elementarną, która może być poszukiwaną od lat cząstką Higgsa.

Pełne członkostwo w CERN Polska uzyskała w 1991 r. Była to pierwsza zachodnia organizacja międzynarodowa, która po zmianach politycznych w Europie przyjęła Polskę do grona swych członków.

Źródło:   PAP – Nauka w Polsce  www.naukawpolsce.pap.pl

     ----------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

IWONA SKRĘT  - WYNALAZCZYNI 2011R

Dr inż. Iwona Skręt  z Instytutu Nafty i Gazu (INiG) w Krakowie w konkursie dla wynalazczych kobiet organizowanym w 2011r przez  Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,  Urząd Patentowy RP oraz "Przegląd Techniczny"  otrzymała tytuł „Wynalazczyni 2011”.

Dr Iwona Skręt jest współautorką ponad 100 patentów i w ostatnich latach otrzymała wraz z zespołem z INiG ok. 150 nagród i wyróżnień, m.in. na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Paliwa z opracowanymi przez Iwonę Skręt dodatkami są wdrożone do produkcji i można je kupować na stacjach benzynowych w całej Polsce.

Jest zastępcą dyrektora ds. technologii nafty w INiG. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu dodatków do benzyn i olejów napędowych. Oprócz tytułu Wynalazczyni 2011, otrzymała  Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz medal za Zasługi dla Międzynarodowej Wynalazczości INVENT AND SERVE.

Źródło: http://m.onet.pl/wiedza-swiat/nauka,j04b2

    ----------------------------------------------- --  --  --  -----------------------------------------------------------

PAWEŁ  (PAUL)  BARAN   twórca podstaw internetu.

Polak z pochodzenia (ur. w 1926r. w Grodnie, zm. w 2011 w Palo Alto w Kalifornii) w latach 60. XX w. w ośrodku badawczym Lotnictwa Amerykąnskiego – RAND w Santa Monica, na przedmieściach Los Angeles, stworzył koncepcję internetu  Jego zasada, że sieć nie może być zcentralizowana, oparta jest na budowie ludzkiego mózgu. Ten wynalazca i wizjoner opracował algorytm szybkiego zapamiętywania i przekazywania w rozproszonej sieci zorganizowanych w cyfrowe pakiety komunikatów. To były początki Internetu.  Już wtedy przewidział jaką rolę będzie odgrywać globalna sieć w 2000 r.

Otrzymał najwyższe wyróżnienia i medale w USA, m.in. National Medal of Technology, przyznawany przez prezydenta.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl

 drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki