Polskie Noble 2012

POLSKIE NOBLE 2012

 Po raz 21. wręczone zostały nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Są najważniejszym wyróżnieniem naukowym w Polsce.

 Laureaci:

 Prof. EWA WIPSZYCKA

Uhonorowana w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za interdyscyplinarną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późno antycznym Egipcie.

Zachodnia cywilizacja zdaniem prof. Wipszyckiej zawdzięcza egipskim mnichom głęboką refleksję nad własnym ja i nad wnętrzem ludzkiej duszy w stopniu, jaki w cywilizacji antycznej nie był osiągalny. W tym sensie jesteśmy wszyscy do pewnego stopnia ich spadkobiercami, a dzięki drobiazgowym badaniom laureatki poznajemy świat tych ludzi tak szczegółowo jak nigdy dotąd.

 Prof. MIECZYSŁAW MĄKOSZA

Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk chemicznych i nauk o materiałach za opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii organicznej nowej reakcji – zastępczego podstawienia nukleofilowego.

 Prof. KRZYSZTOF PALCZEWSKI

Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk o życiu o Ziemi za ustalenie struktury krystalicznej białka rodopsyny i wyjaśnienie molekularnego mechanizmu jej udziału w procesie widzenia.

 Prof. MACIEJ WOJTKOWSKI

Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie i wprowadzenie do praktyki okulistycznej metody tomografii optycznej z detekcją fourierowską.

źródło: Gazeta Wyborcza, www.wyborcza.pl

 drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki