Cała Puszcza Białowieska na liście Dziedzictwa UNESCO

Cała Puszcza Białowieska objęta ochroną na mocy Konwencji UNESCO

Komitet Światowego Dziedzictwa, obradujący na dorocznej sesji w czerwcu 2014 r., podjął decyzję o wpisie  na Listę Światowego Dziedzictwa całą Puszczę Białowieską. Białowieski Park narodowy został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa w 1979 roku, a białoruska część Puszczy Białowieskiej – w 1992 r. Od 2014 r. Białowieża Forest – transgraniczne dobro Światowego dziedzictwa obejmuje wraz ze strefą buforową powierzchnię ponad 380 tys. ha po obu stronach granicy. Obszar Światowego Dziedzictwa rozszerzony został przede wszystkim po stronie polskiej – z 5.069 do 59 576,09 ha.

Pozostałe dobra przyrodnicze wpisane w czerwcu 2014 r. na listę UNESCO to:                                                                 Delta Okavango – Botswana                                                                                                                                   Krajobraz krasowy w południowych Chinach – rozszerzenie                                                                                           Stevns Klint – Dania                                                                                                                                                    Morze Wattowe – rozszerzenie o część duńską (wpis transgraniczny Niemiec i Holandii z 2009 r.)                           Sanktuarium dzikiej fauny i flory w górach Hamiguitan – Filipiny                                                                                        Park Narodowy Wielkie Himalaje – Indie.

Źródło:

http://www.unesco.pl/drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki